Protecció de dades

Arumí Associats, obté de diversos formularis del lloc web dades personals i informació dels usuaris per tal d'emmagatzemar-les i / o utilitzar-les en relació amb dit usuari. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. Arumí Associats es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a què tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes que estableix la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a: Arumí Associats, Assessors Immobiliaris Enrique Alavedra Miró 45462893-N enric@arumiassociats.com Avda.Mas Sot, nº 15 08230-Matadepera